Belastingadvies van boekhoudkantoor

Belasting is het geld wat bedrijven en inwoners van een land vanaf hun 18e verjaardag moeten betalen aan de overheid van hun land. Van dit geld worden bijvoorbeeld onderhoud van de wegen betaald, defensie, ziekenhuizen en ook ambtenaren worden hier van betaald. Ook een belangrijke uitgave waar de belasting naar toe gaan zijn de pensioenen waarvan onder andere AOW. Belastingen komen onder andere binnen via winkelen, op producten staat btw (belasting toe gevoede waarde) dit deel gaat naar de overheid. De boetes die de politie uitschrijven gaan ook naar de overheid dus ook een belasting. Een belastingadviseur of fiscalist is een deskundige op het gebied van belastingen, die mensen en bedrijven adviseert met betrekking tot belastingen, en in veel gevallen ook hun belastingaangiften verzorgt. Belastingadviseurs hebben meestal een fiscaal-juridische of fiscaal-economische achtergrond en werken veelal nauw samen met accountants of advocaten. Om belastingadvies te mogen geven moeten ze op verschillende niveaus worden opgeleid bij het MBO is dat boekhouding en bedrijfsadministratie, HBO is het fiscaal recht en economie, accountancy en bedrijfseconomie en bij het WO is het fiscale economie, fiscaal recht, accountancy en bedrijfseconomie. Na het voltooien van een opleiding op hbo-niveau stromen hbo-bachelors vaak door naar het wo. Na het voltooien van hbo en/of wo, voltooien belastingadviseurs ook vaak een opleiding via het College Belastingadviseurs/de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs en/of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Belasting Nederland

In Nederland is de belastingadviseur in tegenstelling tot de advocaat geen beschermd beroep. Iedereen kan bij wijze van spreken een belastingadviespraktijk beginnen. Wel zijn veel adviseurs lid van beroepsorganisaties, zo mogen zij dus gewoon belastingadvies geven. Er zijn verschillende beroepsorganisaties: Belastingadviseurs: Register Belastingadviseurs (RB)

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Administrateurs: Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)

Accountants (wettelijk gereguleerde instituten): Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten] (NOVAA)

Accountants (niet wettelijk gereguleerde instituten): Nationaal Instituut Belasting- en Bedrijfsadviseurs (NIBA) Samenwerkende Registeraccountants en accountants-administratieconsulenten (SRA) Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB)

Ook FNV Belastingservice verstrekt fiscaal advies tijdens het opstellen van de aangiften voor de leden van de aangesloten vakbonden. Dat beperkt zich echter meestal tot de onderwerpen die in de aangifte aan de orde komen. FNV Belastingservice is veruit de grootste belastingadviseur van Nederland, met jaarlijks zo’n 350.000 aangiften.

Belasting België

In België is het beroep van belastingadviseur wel gereglementeerd. De organisatie van en het toezicht op de gereglementeerde toelatingsvoorwaarden en de uitoefening van het beroep van belastingconsulent gebeurt er door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *